آموزش ابزارهای سئو

آموزش ابزارهای سئو

ابزارهای آنلاین بسیار قدرتمندی برای بهبود وضعیت سئوی سایت وجود دارند، برخی از آنها سایت شما را از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار میدهند و برخی دیگر کدها و المان های موجود در صفحه را بررسی میکنند تا گزارشات آماری و تحلیلی از عملکرد سایت شما ارائه دهند.

در این مجموعه تلاش میکنیم ابزارهای سئو را در قالب فیلم های آموزشی بررسی کرده و جزئیات استفاده از هرکدام در بیاموزیم. مهمترین ابزارهایی که باید بشناسید عبارتند از Keyword Planner، Google Serch Console، سایت GTMetrix، Woorank و ...