admin-panel

آموزش مدیریت دیدگاه ها در وردپرس

سیستم ارسال دیدگاه در وردپرس به شما اجازه میدهد که در هر نوشته یا از برگه که در سایت خود دارید ارتباط مستقیم با کاربران داشته باشید. تنظیمات مربوط به بخش دیدگاه در فیلم آموزش تنظیمات وردپرس ارائه شده است در این بخش به شما مدیریت دیدگاه ها و اصطلاحات آن را می آموزیم.

مدیریت دیدگاه ها در وردپرس

هنگامیکه دیدگاهی در سایت شما ارسال میگردد چندین وضعیت مختلف را میتواند داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • در انتظار تایید
  • پذیرفته شده
  • پذیرفته نشده
  • جفنگ
  • زباله دان

زمانیکه دیدگاهی در وضعیت جفنگ قرار داده شود سایر دیدگاه های ارسالی توسط فرستنده آن نیز بصورت اتوماتیک در وضعیت جفنگ قرار خواهند گرفت.

در ویدئوی آموزش مدیریت دیدگاه ها در وردپرس می آموزیم که چه امکانات و قابلیت هایی در بخش نظرات نهفته است و چگونه میتوانیم بهترین بهره وری را از آن داشته باشیم. فیلم آموزشی در 5 دقیقه و با حجم 16 مگابایت تهیه شده است.

ارسال دیدگاه

دیدگاه ها