شرایط و قوانین

  • کلیه آموزش ها توسط تیم محتوا و آموزش وبسیما تهیه شده و حقوق مادی و معنوی آن برای این مجموعه محفوظ خواهد بود.
  • خرید آموزش های ویدئویی تنها برای استفاده شخصی بوده و امکان بازنشر آن بر روی اینترنت بصورت رایگان یا فروشی را نخواهید داشت.
  • در صورت بروز خطا هنگام دانلود فایل ها و یا عدم ایجاد دسترسی به لینک مناسب توسط فروشگاه وجه دریافت شده بازپس داده خواهد شد.